Disorders and irregularities in northeast sector

The most dangerous disorders are those in the northeast sector of housing or office space. What should we expect in relation to the health if in nerth east sector are irregularities? Serious disturbances in the NE sector, combined with disturbances in other...

Poremećaji u sjeveroistočnom sektoru

Najopasniji poremećaji su oni u sjeveroistočnom sektoru stambenog, odnosno poslovnog prostora. Što sve možemo očekivati vezano za zdravlje ako u tom sektoru postoje nepravilnosti? Ozbiljni poremećaji u SI sektoru u kombinaciji sa poremećajima u ostalim pravcima,...